Ürünler
 E-Days
 Report Manager for Lotus
 Hammurabi
 İnter Trans
 Group Mail
 Arşiv Kayıt
 Lotus Notes Uygulamaları
İnter Trans  

Bir kıtadan öbür kıtaya veya bir ülkeden başka bir ülkeye, gayret ve transfer ettiğiniz konteynerlerinizin, hangi fırtınalahassasiyetlerla karşılaştığıyla değil, hangi limana ulaştığıyla ilgilenen INTERTRANS, deniz taşımacılığı sektörünü teknolojiye entegre ederek,görsel öğeler ve kolaylığı işinizdeki problemlere son verip, en efektif çözümleri en ekonomik yöntemlerle size sunuyor.Bilgisayar kullanımının globalleştiği ve herşeyin komputerize olduğu günümüzde, deniz ticareti de fazlasıyla hız almış ve kullanılan teknolojiye paralel olarak sektör çalışanlarınında işteki performansı kullandıkları teknik donanımlar ile ivme kazanmıştır. Bu noktadan yola çıkılarak tasarlanmış ve geliştirilmiş olan Intertrans takip etmekte olduğunuz işlerle ilgili tüm bilgilerin saklanmasını ve bu bilgilere, ihtiyaç duyulduğunda kolayca ulaşılmasını sağlarken, aynı zamanda bu bilgilerden bazı sonuçlar çıkararak, daha kolay karar vermenizi ve işlerinizi daha etkin bir şekilde planlamanızı sağlayarak işinizde rakiplerinizden daha fazla ve hızlı yol katetmenizi sağlayacaktır.

INTERTRANS, müşterileriniz tarafından sizlere gönderilen yükleme talimatlarını koordine edebileceğiniz Rezervasyon modülü sayesinde, yükleme talimatları baz alınarak müşterilerinize ait booking rezervasyonlarınızı takip edebilecek ve aynı zamanda yurtdışındaki acentenize yüklemenin yapılması için "talimatların" gitmesi ve gelen bilgiler doğrultusunda müşterilerinize "yükleme planı" çıktısı göndermenize olanak tanıyacaktır.

INTERTRANS, çeşitli konumdaki yüklemelerinizin ihbarnamelerini, dosya kapaklarınızı, pazarlama ve müşteri takip formlarınızı, coload raporu; ayrıca yükleme ve gemi için olan yazışmalarınızı otomatik olarak hazırlamanızı mümkün kılacak ve bunları size listeleyebilecektir.

INTERTRANS, Toplama Merkezi modülü sayesinde yükleme ve gemilere ilişkin raporlamalar alabilecek ve o limana varan malzemelerin takibini yapabilecek ve yükleme planınızı email ile göndermenizi mümkün kılacaktır.

INTERTRANS, Geliş Takip modülü sayesinde de limana gelmesi yaklaşan malzemelerin takibini yapabilecek ve bir takım evrakların hazırlanmasına olanak tanıyacaktır. Bu modülle birlikte, Yükleme İhbarnamesi, Türkçe Mal Cinsi (İhbarı), Manifesto Talimatı, 2. Ayak Dosya Kapağı, Takip Formu, Bölüm Listesi ve Fatura Ön Bilgi Formu gibi evraklarınızı hazırlamak sorun olmaktan çıkacak ve işiniz Intertrans sayesinde çözüm bulacaktır.

INTERTRANS, ile konumunuzdaki limana gelen malzemelerin takibi, Talep Formu, Gümrük Dilekçe si, Fatura Ön Bilgi Formu ve Varış İhbarnamesi gibi evraklarınızı hazırlamak Limana Gelenler modülü ile artık çok daha kolay ve hızlı.

INTERTRANS, Konteyner takip modülü ile, limana gelen ve boşalmak üzere bekleyen konteynerlerinizin takiplerinin yapılmasına ve bir takım evrakların hazırlanmasına imkan tanıyacak. Ayrıca Dolu Konteyner Listesi ve Depo Çözümü Bekleyenler Listesi gibi listeleme tabloları oluşturup bunlara yönelik Konteyner Takip Listesi ve Varış İhbarnamesi gibi printer çıktıları alabileceksiniz.

INTERTRANS, Ana Giriş Ekranı sayesinde Alıcı Bilgileri, Yükleyiciler, Çıkış ve Varış Limanları, Mal Cinsi, Navlun Ödemeleri, Gemi Programı, Aktarma Limanı, Giriş ve Çıkış Tarihleri, Gemi İsimleri Sefer No'ları, Manifesto Tarihi ve Numarası, Mal Bilgileri, Konteyner Bilgileri alabilir ayrıntılı olarak Navlun Hesap Bilgileri, Liman Masrafları, Ordino Bedeli ve Diğer Giderler gibi hesaplamaları otomatik olarak ulaşarak Toplam Giderleri çıkarabilirsiniz.

INTERTRANS, müşteri bazında ve değişken olarak Navlun Sabitlerinizi, müşteri bazında Demuraj Sabitlerinizi ve genel olarak Ardiye Sabitlerinizi hesaplar ve ayrıntılı masraf dökümanları verir.

INTERTRANS, gemi programına ilişkin listeleme tabloları hazırlar ve POL'e göre gruplandırmalar yaparak işinizi kolaylaştırır.

INTERTRANS, yüklemeye ilişkin TSP sonrası listeleme tablosu hazırlar ve ana gemiye ve OBL No'ya göre gruplandırmanıza olanak tanır.

INTERTRANS, tek pencereden Yükleyici, Müşteri, Armatör Acente, Acente ve Kumpanya girişlerinizi yapar ve Müşteri ile Yükleyici ilişkilerini kurar.

INTERTRANS, yükleme ile ilgili raporlarınızı otomatik hazırlar ve buna göre Yükleme Takip Listesi, müşteri bazlı (çeşitli kriterlere göre) ve genel olmak suretiyle iki ayrı Yükleme Raporları ve geçmişten bugüne tüm yüklemelere yönelik arama yapabileceğiniz Parametrik Raporlamalar sunar.

INTERTRANS, eksik evraklar varolduğunda ekran üzerinde eksik evrağa yönelik renk değişimi oluşmasını sağlar ve hatalı işlem riskinizi sıfıra indirger.

Ana Sayfa Hakkımızda Hizmetler Ürünler İnsan Kaynakları İletişim