Hizmetler
 Web Sitesi Tasarımı
 Web Uygulama Geliştirme
 Analiz & Uygulama Geliştirme
 Lotus Notes / Domino Destek
 Network Destek
 Wap Sitesi Tasarımı
Web Uygulama Geliştirme  

Yazılım konusundaki bilgi ve birikimlerimizin, coğrafi sınırları ortadan kaldırmış olan İnternet ortamında da müşterilerimizin hizmetine sunulması için WEB ortamına hazır uygulamalar geliştirilmesi faaliyetlerimiz kapsamına alınmıştır. Şirketlerin WEB sitelerinin olmasının önem derecesine eşdeğer olarak, kullanmakta oldukları uygulamalarının da WEB ortamında erişilebilir olması onlar için hayatı belirin bir şekilde kolaylaştırmıştır. Bu çerçevede geliştirmekte olduğumuz uygulamalarımızın, kullanıcısı olan şirketlerin değişik coğrafi noktalardaki ofislerinden kullanılabilir olması ve uygulamanın tüm yönetiminin tek bir noktadan yapılabiliyor olması sayesinde işletim maliyetleri de en aza indirgenmektedir. Ayrıca söz konusu uygulamalara veri üreten ya da bu uygulamalarda yer alan verilere erişen bayi, müşteri ve tedarikçi gibi dış organizasyonların da uygulamalara erişiminin sağlanması ile tamamen bütünleşik bir yapı sağlanmaktadır.

WEB ortamında kullanılmak üzere geliştirilen uygulamalara erişimin, yine şirkete ait WEB siteleri üzerinden sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması da bu kapsamda gerçekleştirilmektedir. Bu noktada şirket verilerinin İnternet ortamında oluşturulmasından söz edildiği için güvenlik ihtiyacı da ön planda tutulmaktadır. Geliştirilen uygulamaların kullanımı sırasında olabilecek her türlü güvenlik riskini ortadan kaldırmak temel hedeflerimiz arasındadır.

Bu kapsamdaki çalışmalarımız proje bazlı olup, tamamen müşterilerimizin talepleri doğrultusunda ve yine müşterimiz ile gerçekleştirdiğimiz ihtiyaç analizlerinin yapılması sonrasında gerçekleştirilmektedir.

Ana Sayfa Hakkımızda Hizmetler Ürünler İnsan Kaynakları İletişim